Dokument

Du är här:

Dokument att ladda ner

När du klickar på ”Ladda ner!” öppnas dokumentet och du väljer var du vill spara ner det. Om du inte väljer någon särskild plats hamnar det förmodligen i din mapp ”Hämtade filer”.

Miljötillståndsansökan inklusive ProACT​

Bifogas med Tillståndsansökan till kommunala miljökontoret avseende tillstånd/anmälan att få inrätta enskild avloppsanordning på fastigheten

Miljötillståndsansökan exklusive ProACT

Bifogas med Tillståndsansökan till kommunala miljökontoret avseende tillstånd/anmälan att få inrätta enskild avloppsanordning på fastigheten

Installationsmanual ACT Bioreningsverk

Installations- o användarhandledning
Mark, VVS och El för ACT® Bioreningsverk

Produktblad 4 sidor

För dig som vill få en övergripande presentation av ACT Bioreningsverk. För dig som vill få en generell skiss över hur det ser ut och hur det hänger ihop. 

Plantering av växter

När bioreningsverket är färdiginstallerat, vattenfyllt och avloppsvattnet inkopplat är det dags att plantera växterna. Här är instruktionerna!

Styrenhet inkoppling

Med hjälp av denna installationsguide kopplas styrenheten för ACT Bioreningsverk.

Installation av förhöjning

När inloppet till ProACT eller PumpACT ligger djupare än 80 cm under markytan finns möjlighet att lägga till en förhöjning på max 60 cm. I denna guide visar vi hur du installerar förhöjningen.