Om Alnarp Cleanwater

Du är här:

Vision

En värld i balans. Där vi hjälper våra kunder att skapa ett cirkulärt och hållbart samhälle utan övergödning och föroreningar i miljö och vatten. Där biologisk mångfald gynnas.

Svärdslilja ACT
sqr021-col1
blob_darkgreen

Om Alnarp Cleanwater Technology

Alnarp Cleanwater Technology AB tillverkar och säljer produkter som hjälper människor att bli mer hållbara och cirkulära. Den ursprungliga källan till verksamheten är ACT® Bioreningsverk som imiterar naturens reningsprocesser. 

Med en unik slamnedbrytare i steg ett och en komplett våtmark i steg två renas avloppsvatten på ett helt kemikaliefritt sätt som naturen utvecklat i miljontals år. Läkemedelsrester bryts ned i större utsträckning än i traditionella reningsverk. Företaget erbjuder även regnvattentankar och produkter för ökad biologisk mångfald och letar aktivt efter smarta lösningar som hjälper människor att bli mer cirkulära och hållbara.

Huvudkontoret ligger i Alnarp strax norr om Malmö, ett regionkontor finns i Stockholm och ett nätverk av dedikerade säljare finns i hela Södra Sverige.

Medarbetare huvudkontor

Camilla Calmsund
Marknad & Kommunikation