Jobba hos oss

Du är här:

Vill du jobba hos oss?

Vill du arbeta med att lösa utmaningar för både miljö och människor? Värdesätter du rent vatten och vill bidra till en bättre framtid? 

Tillgång till rent vatten har varit självklart under lång tid i Sverige men tyvärr förändras det. Ibland i en alarmerande snabb takt! Sverige står för stora utmaningar. Samhällets utveckling av byggande, teknik och produkter har gång på gång visat sig påverka vattnet på sätt vi inte kunnat förutspå: Läkemedel som vandrar från kropp till avlopp eller  kemikalier som effektivt renar vatten men också förorenar vattnet. Breddning av kommunala avlopp sprider orenat vatten till vattendrag och grundvatten.

Det är vi människor som måste ta ansvar. Politiker, näringsliv och privatpersoner, tillsammans måste vi lösa problematiken och det är bråttom. För utan vatten kan inga samhällen byggas, ingen hållbar tillväxt ske och inget liv existera.

Skriv ett mail till vår VD om du vill vara med på vår tillväxtresa, vi söker engagerade säljrepresentanter. lars.hultman@alnarpcleanwater.se

Klicka på ikonen och följ oss på Linkedin!